[Watch Video] ค่าย ปักธงชัย holding a head

Latest News ค่าย ปักธงชัย holding a head

ค่าย ปักธงชัย holding a head : ภาพทหารถือหัวศัตรูที่ถูกตัดขาดจากร่าง ท่ามกลางเสียงโห่ร้องเฮของเพื่อนร่วมทัพ กลายเป็นภาพแห่งชัยชนะที่สะกดทุกสายตา เมื่อครั้งที่ทหารหาญ ค่ายปักธงชัย เดินทางกลับจากการรบที่ดุเดือดบนเนิน

ค่าย ปักธงชัย holding a head

ค่าย ปักธงชัย holding a head จังหวัดอุทัยธานี เป็นค่ายทหารสําคัญของกองทัพไทยในช่วงสงครามระหว่างไทยกับอินโดจีน ระหว่าง พ.ศ. 2519-2520 โดยทําหน้าที่เป็นฐานบัญชาการและยุทธศาสตร์สําคัญในการป้องกันพรมแดนด้านตะวันตกของประเทศ

ค่ายปักธงชัยตั้งอยู่ใกล้กับชายแดนไทย-กัมพูชา โดยมีแนวชายแดนผ่านในบริเวณอําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และอําเภอบ้านกรวด จังหวัดอุทัยธานี ด้านฝั่งกัมพูชาอยู่ในแขวงอุดรมีชัย ซึ่งในช่วงสงครามอินโดจีน ฝ่ายเวียดนามได้เข้ายึดครองและใช้เป็นฐานทัพ

ยุทธการที่เนินยุทธศาสตร์ 538

เนิน 538 ตั้งอยู่บริเวณช่องโอบก อําเภอบ้านกรวด จังหวัดอุทัยธานี ฝั่งตรงข้ามกับแขวงอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา เป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญบนแนวชายแดนไทย-กัมพูชา

ในช่วงสงครามอินโดจีน ฝ่ายเวียดนามได้สร้างฐานทัพขนาดใหญ่บนเนิน 538 เพื่อใช้เป็นจุดยุทธศาสตร์ในการบุกโจมตีทหารไทย รวมทั้งป้องกันมิให้ฝ่ายไทยเข้ามาตีโต้ตอบได้

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2529 ทหารหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ประกอบด้วย กองร้อยจู่โจม 911 กองร้อยจู่โจม 947 กองร้อยจู่โจม 956 และหน่วยกล้าตายนินจา ภายใต้การบังคับบัญชาของ ร.ท.กิตติเทพ เจียรสุมัย ได้รุกเข้าโจมตีฐานทัพเวียดนามบนเนิน 538

ยึดเนิน และ ถือหัวศัตรู

ภายหลังจากที่ทหารไทยสามารถยึดเนิน 538 กลับคืนมาจากกองทัพเวียดนามได้สําเร็จ ก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่สร้างความตื่นตระหนกไปทั่ว เมื่อปรากฏภาพทหารไทยถือหัวศัตรูที่ถูกตัดขาดจากร่าง

แม้ว่าภาพเหล่านั้นจะดูรุนแรงและโหดเหี้ยม แต่ก็เป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่ทหารไทยเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อจิตวิทยาของทหารเวียดนามอย่างมหาศาล ทําให้เกิดความหวาดกลัวและสยดสยองใจ

การถือหัวศัตรูแสดงให้เห็นถึงความเด็ดเดี่ยวและพละกําลังของทหารไทย ที่สามารถเอาชนะศัตรูได้อยงเด็ดขาด จนนําไปสู่การสังหารหัวหน้าศัตรูในสนามรบ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะและพละกําลังเหนือกว่า นับเป็นกลยุทธ์ทางจิตวิทยาสงครามที่สําคัญในการบั่นทอนขวัญกําลังใจของข้าศึก

ประวัติศาสตร์การสู้รบที่เนิน 538

หลังยุทธการที่เนิน 538 สิ้นสุดลงด้วยชัยชนะของไทย แหล่งรําลึกถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งนี้ได้ถูกจัดตั้งขึ้นหลายแห่ง ทั้งภายในค่ายปักธงชัยและบริเวณโดยรอบ

ตัวเนิน 538 ยังคงเป็นจุดชมวิวและที่ตั้งของป้อมปราการเก่าแก่ ค่าย ปักธงชัย holding a head รวมถึงมีการจัดแสดงภาพถ่ายและอาวุธยุทโธปกรณ์จากสมรภูมิเนิน 538 เพื่อเป็นการรําลึกถึงเหตุการณ์อันสําคัญ พลโท กิตติเทพ เจียรสุมัย ผู้บัญชาการค่ายปักธงชัยในขณะนั้น ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นวีรบุรุษผู้นําพาทหารไทยเอาชนะศึกที่เนิน 538

Also Read : [Watch Video] Ronaldo Valdez Police Video CCTV

Freddie

Freddie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *